ระบบบริหารการขออนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System) หรือเรียกชื่อย่อว่า “LOS” ถูกออกแบบและพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ควบคุมและบริหารการขออนุมัติสินเชื่อ ขั้นตอนการปฏิบัติครอบคลุมตั้งแต่

 1. ขั้นตอนการประเมินหลักประกัน
 2. ขั้นตอนการขอสินเชื่อ
 3. การตรวจสอบ NCB
 4. การคำนวณค่าต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ เช่น LTV, D/I, เงินออมคงเหลือ, รวมถึงการคำนวณ Credit Scoring เป็นต้น
 5. การอนุมัติสินเชื่อ
 6. การนัดหมาย และกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงิน
 7. การพิมพ์เช็ค/ใบโอน เพื่อปล่อยเงินกู้
 8. การจัดทำสัญญา/นิติกรรมต่าง ๆ
 9. การเชื่อมต่อข้อมูลไปยังระบบหลัก (Core Banking) เช่น ระบบ CIF, ระบบ Loan, ระบบควบคุมเช็ค เป็นต้น

 

 

los-workflow

ระบบงานและขั้นตอนการทำงานโดยสังเขป (LOS Workflow)
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่กล่าวมา ระบบ LOS จะควบคุมและจัดการให้ Workflow เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรและใช้กับทุกผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าระบบ โดยระบบ LOS จัดแบ่งได้เป็น 3 ระบบงานย่อย ดังนี้

 1. ระบบงานด้านคำขอสินเชื่อ (Application Flow)
 2. ระบบงานด้านหลักประกัน (Collateral Flow)
 3. ระบบงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis Flow)

ทำไม Biz Loan?

 • เพิ่มผลผลิต
 • ลดต้นทุนการดำเนินการ
 • NCB ออนไลน์เรียลไทม์
 • หลักประกันหลายมิติและผลิตภัณฑ์
 • Business Oriented and Localization
 • ออมทรัพย์ดอลลาร์
 • ประเภทสินเชื่อครอบคลุมสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและเงินเบิกเกินบัญชี

 

SYSTEM FEATURES

 • Marketing Module
 • Appointment Module
 • Agreement Module
 • Disbursement Module
 • Collateral Module
 • Credit Scoring Module
 • Interface Module
 • System Security

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ +66(0) 2-861-4820 Ext. 5620-5622, 5628, 5629
หรือีเมล: marketing@wealth.co.th

หรือส่งอีเมลถึงเราและเราจะพยายามติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด