Company Milestones

2564

CMMISVC5DEV3

Achieved CMMI-SVC Level 5 & CMMI-DEV Level 3 based on the latest CMMI version 2.0 Model

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้น ซิสเท็ม จำกัด ได้รับการอนุมัติ มาตรฐานการบริการ (CMMI Level 5) และมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ (CMMI Level 3) ภายใต้ มาตรฐาน CMMI เวอร์ชั่นล่าสุด (Version 2.0)

WMS-MainImage

WealthMagik Turns 9, Launches New Service

WealthMagik ได้ฉลองครบรอบ 9 ปี และเปิดตัวบริการใหม่ "Investment Diary" ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตของคุณง่านขึ้น ในการบันทึกและตรวจสอบสุขภาพพอร์ตการลงทุน

2563

25YrsBG

WMSL Turns 25

ก้าวย่างแห่งความสำเร็จของ WMSL กับการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของบริษัทฯ ความสำเร็จที่งดงามนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานที่เยี่ยมยอด และคุณลูกค้าผู้มอบความไว้วางใจให้เราได้ดูแล พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับ “Professional Best” ให้แก่ท่าน

IA-Main

SEC Approved WealthMagik as an Investment Advisor

หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเว็ลธ์ เมจิก จำกัด (WMG) ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเงินที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor) จากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

2561

SC-SEC

SEC Approved Wealth Advice by WealthMagik

บลน.เว็ลธ์ เมจิก ได้รับอนุมัติเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนภายใต้โครงการ “5ขั้นมั่นใจลงทุน” ของก.ล.ต. อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดบริการ Wealth Advice ช่วยแนะนำและวางแผนการเงินครบวงจร

2560

SCMSU

WMSL CEO Received Honorary Doctorate Degree from Mahasarakham University

ด้วยความรู้ความสามารถ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็น “Professional Best” โดยทำให้เป็นตัวอย่างของการสร้างคนและองค์กรที่พร้อมจะเป็นหนึ่งในวิชาชีพและแบ่งปันองค์ความรู้ให้สังคมรอบข้างโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แด่ นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล และมหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไป

CERTIFICATE

Compliant to ISO/IEC 27001:2013 Standard

WMSL ได้รับการตรวจสอบว่าตรงตามมาตรฐาน ISO / IEC 27001: 2013 ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS) ใช้กับ BONANZA กระบวนการนายหน้ากองทุนรวม WealthMagik และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในศูนย์ข้อมูล

2559

AnimationAward003

Launched the 1st Software Park–WealthMagik Animation Awards

เปิดตัว Software Park - WealthMagik Animation Awards ครั้งแรกเพื่อปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดเงิน

2558

MainPhoto-CMMSVC

Received Achievement Award from the NSTDA

WMSL ได้รับรางวัลความสำเร็จจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CMMI-DEV 5

Achieved CMMI-DEV Level 5 & CMMI-SVC Level 3

บริษัท ไทยแห่งแรกที่ได้รับการประเมินที่ CMMI-Dev ระดับ 5 และ CMMI-SVC-Level 3 ในเวลาเดียวกัน

2557

WMtrading

Obtain Mutual Fund Brokerage License from SEC Thailand

เป็นบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับใบอนุญตจาก กลต. กระทรวงการคลัง ให้ดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนม

SoftwareExpoAsia

Acknowledged as Thai ICT Champion in International Software Event

WMSL ร่วมงานกิจกรรมซอฟต์แวร์นานาชาติ (Software Expo Asia 2014) ในฐานะผู้ชนะเลิศรางวัลไอซีทีไทย

photo2

Recognized by the NSTDA as a Role Model to the Industry

WMSL ได้รับคัดเลือกจาก สวทช. (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยแห่งชาติ) ให้เป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจอุตสาหกรรม

2556

ms-hackathon

Microsoft Hackathon Winner

WMSL ชนะเลิศในงาน Microsoft Hackathon for Windows 8

WMSL Best Practices

Best Practices Set as a Benchmark by the Philippines' MAQ

สมาคมส่งเสริมคุณภาพฟิลิปปินส์ ให้ WMSL ต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

2555

TheNation01

Software Firm of the Year

WMSL ได้รับการขนานนามจากหนังสือพิมพ์ The Nation ให้เป็นบริษัทซอฟต์แวร์แห่งปี

CMMIGrouphotoEdited

Achieved CMMI-DEV Level 5

ได้รับอันดับสูงสุดของมาตรฐานสากล “Capability Maturity Model Integration (CMMI) ระดับ 5” จาก SEI - USA

Excellence in Science Award

Excellence in Science Awardee

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1 ในฐานะที่มีผลงานที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมจากวุฒิสภา

2554

apicta01A

APICTA 2011 Merit Award

ผลงาน BWM (Bonanza Wealth Management Solution) ได้รับรางวัล Merit Award ในเวทีแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค (Asia Pacific ICT Alliance Award2011) หรือ APICTA Award 2011 ที่จัดขึ้นที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

SMERoleModel

Selected by OSMEP as a Role Model

บริษัทซอฟต์แวร์แห่งแรก ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) ให้เป็นองค์กรต้นแบบ ในการถ่ายทอดประสบการณ์บริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

2553

Outstanding Research Award

WMSL’s President Received Outstanding Research Award from TRF

กรรมการผู้อำนวยการบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว

2552

Intel Thailand announced success with WMSL

INTEL Success Story

ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนการปฏิบัติการจัดการบริหารความเสี่ยงบนเทคนิคมัลติคอร์ของ Intel Software Partner Program

2551

SC-HOF2008

Software Park Thailand Hall of Fame

ได้รับคัดเลือกอย่างเป็นทางการจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย (Software Park Thailand) ให้เข้ารับรางวัล และมีชื่อขึ้นทะเบียน Software Park's Thailand Hall of Fame 2008

cmmi-level-3

Achieved CMMI-DEV Level 3

ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ ตามมาตรฐาน CMMI ระดับ 3 จากสถาบัน SEI - USA

SRTC-MOU

Signed MOU with SRTC-SSC Vietnam

WMSL ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับสถาบัน SRTC-SCC เวียตนาม ในการจัดสัมมนาพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่หลักทรัพย์ และจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพท้องถิ่น ตลอดจนพนักงานบริษัทเอกชน และบุคคลที่สนใจทั่วไป

2550

SMEs award

Best Managed IT Company

ชนะเลิศรางวัลสุดยอด SMEs ในหมวดอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์

2549

ticta

Won TICTA for 2 Years in a row

ผลิตภัณฑ์ BONANZA Family ได้รับรางวัล Thailand ICT Award 2006 Winner ในหมวด Financial Application

bankthai-alm

Microsoft Success Story

ระบบ Bonanza ALM ของ WMSL ได้รับการรับรองจาก Microsoft

2548

Award_Frit

First IT Company to Won the IT Princess Award

ผลิตภัณฑ์ BONANZA Investment ได้รับรางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 1 (FRIT Prize) จัดโดย มูลนิธิวิจัยสารสนเทศ โดยได้รับพระราชทานโล่รางวัลพร้อมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยมูลค่า 1 ล้านบาท จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2548

advisory

AUM over 1.2 Trillion Baht

มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารงานด้วยซอฟท์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเป็นมูลค่ากว่า 1.2 ล้านล้านบาท

ticta

TICTA 2005 Winners

  • ผลิตภัณฑ์ BONANZA Investment ได้รับรางวัล Thailand ICT Award 2005 Winner ในหมวด Finance Application
  • ผลิตภัณฑ์ BONANZA @ RISK ได้รับรางวัล Thailand ICT Award 2005 Runner –up ในหมวด E- Government and services

Advisory

Preferred Risk Management Consultant by Global and Local Institutes

  • เป็นที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงตามมาตรฐาน BASEL II ให้กับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ธนาคารออมสิน และ ธนาคาร เอไอจี
  • แบบจำลองการให้คะแนนเครดิตที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยงสำหรับ SPL (ส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในการเช่าซื้อรถยนต์)
  • เป็นบริษัทซึ่งได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำ คือ บริษัท A.T. Kearney & EDS Company USA ในการ Outsource งานด้านการให้บริการที่ปรึกษา

2547

bonanza-marketshare

Gained Highest Market Share

บริษัทฯ มีส่วนบ่งการตลาดสูงสุด (Highest Market Share) คิดเป็นมากกว่า 40% ในธุรกิจซอฟท์แวร์ประเภทเดียวกัน

advisory

Best Consultant in the Industry

  • ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาในการบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
  • เป็นที่ปรึกษาด้านกระบวนการปล่อยเงินกู้การจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ ให้กับบริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก จำกัด
  • ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาในการบริหารหนี้ต่างประเทศของบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ (จำกัด) จากบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ticta

TICTA 2004 Runner Up

ผลิตภัณฑ์ BONANZA ALM ได้รับรางวัล Thailand ICT Award (TICTA) for Runner Up Business Application โดยกระทรวงสื่อสาร และเทคโนโลยี

2546

asocio

Represent Thailand @ ASOCIO

เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันด้านซอฟท์แวร์ในงาน ASOCIO ที่เชียงใหม่

blur-close-up-code

Supports Bank of Thailand

สนับสนุนธนาคารแห่งประเทศไทยในเครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์ (Rational Rose).

2545

cmmi-level-2

Achieved CMMI Level 2

ได้รับมาตรฐาน CMMI Level 2 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการผลิตซอฟท์แวร์ที่ทั่วโลกยอมรับ จากสถาบัน SEI-USA

apicta-awards

Represent Thailand @ APICTA

ได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันด้านซอฟท์แวร์ในงาน APICTAที่ประเทศมาเลเซีย

Advisory

Rated Class A Consultant

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ที่ปรึกษาประเภท A (Class A Consulting) ใน 2 สาขา คือ ที่ปรึกษาสาขาการเงิน และที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

2544

idc-localhero

Local Software Hero

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนบริษัทซอฟท์แวร์ชั้นนำของประเทศไทย (Local-Hero Software House) เพื่อมีชื่อในทะเบียนรายชื่อบริษัทซอฟท์แวร์ชั้นนำทั่วโลก จาก International Data Corporation (IDC) – USA

Advisory

Rated Class B Consultant

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาประเภท B ในสาขาการเงิน จากศูนย์ข้อมูล ที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

2541

black-board-bright

Won over Global Software Vendors

ชนะเลิศในการประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบงานและคอมพิวเตอร์สำหรับระบบบริหารการเงินของธนาคารออมสินจากบรรดาผู้เข้ายื่นซองประกวดราคาบริษัทชั้นนำ 24 ราย ทั่วโลก

2538

Chinpong building

Company Started

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นโดยอดีตผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารชั้นนำของไทยและต่างประเทศ ในวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2538