wmsl-awards

Success Story

WMSL đã giành được nhiều giải thưởng từ cả các tổ chức nhà nước và tư nhân...

Financial software

Bonanza

Bonanza là phần mềm hoàn thiện phục vụ Quản lý Tài sản và Ngân qũy...

consulting

Advisory

Bao gồm một nhóm các nhà tài chính thành thạo có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính...

Our Clients

Kiến thức chuyên sâu về tài chính và công nghệ cũng như thích ứng với những thay đổi của thị trường đã đảm bảo WMSL là một nhà phát triển phần mềm tài chính cho các tổ chức tài chính hàng đầu như ngân hàng, quản lý tài sản, bảo hiểm nhân thọ và các công ty chứng khoán.

US$
100

Billion

Asset Under Management

by BONANZA

Over
44

Percent

Highest Market Share Over

World Class Competitors

in Thailand

100

Percent

Success Rate in Project

Implementation

Yêu cầu bản trình diễn?
Vui lòng gọi +66 02861 4820 ext 5620-5622, 5629

or