Our Clients

Qua những cố gắng không ngừng, chúng tôi đã thiết lập được quan hệ kinh doanh với các tổ chức tài chính hàng đầu tại Thái Lan, bao gồm các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán và tài chính, công ty quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, công ty đầu tư, ban tài chính của các công ty niêm yết, cơ quan quản lý v..v..

Banking

Krungsri_bank
SCB_bank
KasikornBnk
CIMB_Thai
BOCBKK
DBank
eximbank
KrungThaiBank
GSBank
TMBBank
LHBank
UOB
SMEBankThai

Asset Management

KrungsriAM
OneAM
KTAM
principal
TALIS
skfm
AsiaWealth
CIMAC
We Asset
AssetPlus
Kiatnakin
LH FUnd
Finansa
DenaliPrestige
Xspring
Guardian
Sawakami

Life Insurance

BLI
thalife
ktaxa
tokiomsrine
southeastins
Dhipaya
oceanlife
generali
SCBLife
FWD

Finance and Securities Company

krungsrisec
KasikornBnk
KGISEC
TSFC
KT XSPRING
GloblexSec
AsiaPlusSec
TrinitySec
KTB
thanachart sec
WMagik
AITCOSec

Others

GPFLogo
NSF
SSOLogo
FedThaiCoop
ThaiRedCross
Monta
SECLogo
CrownProperty
DPAAgency
ChulaUnisearch
bitkub
thairung