Our Clients

Qua những cố gắng không ngừng, chúng tôi đã thiết lập được quan hệ kinh doanh với các tổ chức tài chính hàng đầu tại Thái Lan, bao gồm các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán và tài chính, công ty quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, công ty đầu tư, ban tài chính của các công ty niêm yết, cơ quan quản lý v..v..

Banking

BAY
SCB_Logo3
kbank
ktb
boc
dbank
LHBank
UOB
cimbthai
gsb
tmb
smebank
exim

Asset Management

KrungsriAM
ONEAM
KTAM
AssetPlusAM
kiatnakinphatra
LHFund
Finansa
denalilogo
pricipal-logo
TALIS
skfm
innotech
AsiaWealthAM
weasset

Life Insurance

BLI
ThaiLife
krungthaiAXA
OceanLife
tokiomarine
Generali
SouthEastLife
scb-life
dhipaya

Finance and Securities Company

KrungsriSEC
KGI
asiaplus
TrinitySec
KTBSec
ktzmico
t-sec
tsfc
wealthmagik
AITCO
globlex

Others

GPF1
nsf-logo
SSO
sec
DPA
monta
thairung
crownproperty
FTFC
thairedcross
Chula