Company Profile

Chinpong building

Wealth Management System Limited (WMSL) là công ty tư vấn và phần mềm tài chính hàng đầu tại Thái Lan. Chúng tôi cung cấp các giải pháp tin cậy, tín nhiệm cho các tổ chức tài chính về quản lý rủi ro, quản lý tài sản và quản lý ngân qũy. Với hệ thống phần mếm tiên tiến và các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi giúp khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động đáng kể, giảm chi phí và tối thiểu hóa rủi ro. WMSL, chiếm hơn 40% thị phần trong lĩnh vực ứng dụng tài chính, trở thành nhà cung cấp hàng đẩu về các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Chúng tôi phát triển và sửa đổi phần mềm cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng, và cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn theo sau. Tại Thái Lan, chúng tôi đã được kiểm chứng là công ty đi tiên phong trong việc đáp ứng được các thay đổi nhanh chóng về môi trường thị trường và quy định của chính phủ. Hiểu biết sâu sắc và chuyên môn uyên thâm trong cả hai lĩnh vực là tài chính ngân hàng và công nghệ thông tin tạo điều kiện cho chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thích hợp nhất, giúp khách hàng của chúng tôi luôn thành công và đạt được các mục tiêu chiến lược.

Khả năng đáp ứng và thích nghi đã và đang đảm bảo cho WMSL vị trí số một của nhà sản xuất và phát triển phần mềm tài chính cho các tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư, đồng thời của nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo quản lý rủi ro cho các tổ chức tài chính hàng đầu tại Thái Lan.

What We Do

WMSL là nhà sản xuất phần mềm cũng như các dịch vụ tài chính hàng đầu Thái Lan. WMSL bao gồm 3 đơn vị kinh doanh: Bonanza, Wealth Consulting Group, và E-frontier.

 

BONANZA LOGO

Bonanza là phần mềm hoàn thiện phục vụ Quản lý Tài sản và Ngân qũy. Hệ thống bao gồm tất cả các chức năng liên quan đến quản lý đầu tư bao gồm quản lý rủi ro cho các tổ chức tài chính, như các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán và công ty tài chính, các qũy đầu tư, công ty bảo hiểm, công ty đầu tư (như các công ty kinh doanh bất động sản), ban tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán… Hệ thống tính toán tình huống theo các mô hình tài chính trong nước và quốc tế giúp tối ưu hóa cho việc ứng dụng thực tiễn tại Thái Lan.

 

WCG-Logo

Wealth Consulting Group được thành lập để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về dịch vụ tư vấn, theo đó đưa ra các phân tích mục tiêu và thông tin về các vấn đề kinh doanh phức tạp cho khu vực nhà nước và khu vực tư nhân. Mục tiêu của Wealth Consulting Group là giúp khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc xây dựng cải tiến tổ chức, thủ tục, hệ thống thông tin, và các công nghệ chuyên môn phù hợp. Các dịch vụ tư vấn quản lý được thiết kế đáp ứng được yêu cầu và điều kiện đặc biệt của từng khách hàng. Kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm và khả năng kỹ thuật đã được áp dụng để tạo ra các giải pháp kỹ thuật tiên tiến đối với các vấn đề kinh doanh phức tạp cho các khách hàng của chúng tôi

 

about_m02_clip_image009

e-frontier tập trung hướng tới mảng kinh doanh trong lĩnh vực Ngân hàng và Tài chính, cung cấp các khóa đào tạo, tư vấn kinh doanh điện tử, dịch vụ và ứng dụng web thông qua liên kết mạng. E-frontier cũng tổ chức các hội thảo về lĩnh vực tài chính và bán các thông tin đầu tư thông qua Internet và Intranet.

 

Management
Somkiat

Somkiat Chinthammit

Chief Executive Officer
Chaiwat

Chaiwat Matevelungsun

President
Our Mission

Chúng tôi phấn đấu thông qua các sản phẩm của mình để định hướng cho sự thành công của khách hàng, đối tác kinh doanh và nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi phấn đấu trở thành nhà nghiên cứu và phát triển, sản xuất phần mềm cho quản lý rủi ro, ngân quỹ và tài sản tốt nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Mục tiêu của chúng tôi là đạt được những tiến bộ bền vững qua thành tích và thành công lâu dài của công ty. Chúng tôi không chỉ bán các sản phẩm phần mềm. Sự phối hợp chặt chẽ và đối thoại tỉ mỉ với khách hàng giúp chúng tôi định hướng được nhu cầu khách hàng và các xu hướng thị trường. Cầu nối thông tin với khách hàng tạo ra nhiều cơ hội cho chúng tôi đưa ra những ý tưởng đổi mới tiên tiến. Chính vì vậy các giải pháp mà chúng tôi đưa ra đều đã được thiết kế hợp lý. Với mục tiêu trở thành đối tác lâu dài, chúng tôi cung cấp chuỗi các dịch vụ theo dõi qúa trình thực hiện và các ngụ ý chứa đựng trong phần mềm của chúng tôi.

Quản lý tài sản trở thành lĩnh vực kinh doanh đang lên tại Châu Á. Với thành công được kiểm chứng tại Thái Lan, chúng tôi dự định hướng tới một môi trường thách thức hơn. Được sự hậu thuẫn của các nhóm có chuyên môn sâu về tài chính và công nghệ thông tin, chúng tôi muốn phát triển các công nghệ mới để mở ra các cơ hội thị trường. Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm kiếm các đối tác cho việc phát triển kinh doanh và sản phẩm.