Wealth Consulting Group

Advisory_Image

Wealth Consulting Group (WCG) được thành lập để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về dịch vụ tư vấn, theo đó đưa ra các phân tích mục tiêu và thông tin về các vấn đề kinh doanh phức tạp cho khu vực nhà nước và khu vực tư nhân. Mục tiêu của Wealth Consulting Group là giúp khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc xây dựng cải tiến tổ chức, thủ tục, hệ thống thông tin, và các công nghệ chuyên môn phù hợp. Các dịch vụ tư vấn quản lý được thiết kế đáp ứng được yêu cầu và điều kiện đặc biệt của từng khách hàng. Kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm và khả năng kỹ thuật đã được áp dụng để tạo ra các giải pháp kỹ thuật tiên tiến đối với các vấn đề kinh doanh phức tạp cho các khách hàng của chúng tôi.

Capability

 

 

Risk Management / ALM / Exposure Management

Corporate Evaluation

Strategic Management Evaluation

Credit Scoring / Credit Business Process

Fiduciary Audit

Financial System Data Warehouse

 

 

 

Tư Vấn Cao Cấp

Pic-03-Somkiat

Mr. Somkiat Chinthammit

Former Equity & Fixed Income Dealer / Investment Advisory Head / Treasurer of Citibank Private Bank / Investment Committee of Citibank Hong Kong

Pic-02-Panya

Mr. Panya Chanyarungrojn

30 Years in Global Markets / Head of Global Markets & Treasurer at HSBC & Citibank / Worked in the Regional Currency Unit & Treasurer at Citibank Singapore

Pic-04-Montri

Mr. Montri Seniseth

Former Division Manager of Kasikorn Bank (KBank) / Scholarship at UCLA & KBank LA / Outstanding Research Award from Thailand Research Fund (TRF)

Pic-07-Chaiwat

Mr. Chaiwat Matevelungsun

Setup first Thai Credit Rating Company (with S&P/USA) / Former IMF/World Bank Guest Speaker / Credit Derivatives Dealer/EVP of BankThai

Pic-11-Kamol

Dr. Kamol Boondesakulchok

Former Head/Founder of Risk Management Dept. Bank of Ayudhya / Executive Chairman of Ayudhya (JP Morgan) Fund / Head of Financial Institution/Head of Fixed Income Citibank

Pic-05-Jirapol

Mr. Jirapol Pobukadee

Former Risk Modeling Specialist in CIMB ThaiBank / In-charge of iRisk Software Development for ThaiBMA / VP of Risk Management, Policy & Planning, Operation, Finance & Research at IFCT / Researcher at Wharton Econometric Forecast Associates in Philadelphia

Pic-06-Ariyanee

Mrs. Ariyanee Krittayaphongphun

Former VP-Head of HSBC Premier Banking / VP-Relationship Manager of Deutsche Bank Private Wealth Management / Head of CitiGold Citibank Bangkok / VP-Senior Compliance Officer of Citibank Executive

Pic-08-Yotin

Mr. Yotin Chenvanich

Former Country Treasurer of Citibank Bangkok with 28 Years Experience in Citibank

Pic-13-Sirot

Mr. Sirot Ongcharit

Former FX/SWAP Dealer of Citibank Thailand / Treasurer of BBC Bank / Equity Derivatives Dealer of Citibank London

Pic-12-Soontorn

Mr. Soontorn Pojthanamas

Former Executive Dir of Asiawealth / SEVP MFC Asset Management / EVP of Thai Rating and Information Services Company / Chief of Capital Market Supervision & Development Division of SEC / Financial Institution Supervision & Development Dept in Bank of Thailand (BOT)

Pic-09-Adisak

Mr. Adisak Teeramasvanich

Former Head of Balance Sheet Management of HSBC Thailand / Head of FX and Interest Rate Derivatives Trading Citibank Thailand