Chinpong building

Company Profile

Wealth Management System Limited (WMSL) là công ty tư vấn và phần mềm tài chính hàng đầu tại Thái Lan. Chúng tôi cung cấp các giải pháp tin cậy, tín nhiệm cho các tổ chức tài chính về quản lý rủi ro, quản lý tài sản và quản lý ngân qũy.

FRIT-Award

Credentials

WMSL đã nhận được giải thưởng và sự công nhận từ cả tổ chức nhà nước và tư nhân do hiệu suất và chức năng cao của giải pháp. Ngoài ra, vì sự đóng góp của công ty và tiếp tục thành công trong lĩnh vực của mình giúp tăng sức mạnh và khả năng cạnh tranh của Hiệp hội CNTT Thái Lan.

advisory

Our Clients

Qua những cố gắng không ngừng, chúng tôi đã thiết lập được quan hệ kinh doanh với các tổ chức tài chính hàng đầu tại Thái Lan, bao gồm các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán và tài chính, công ty quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, công ty đầu tư, ban tài chính của các công ty niêm yết, cơ quan quản lý v..v..

Contact Details

 

Telephone

+66(0) 2-861-4820
Ext. 5620-5622, 5625, 5629

Fax

+66 (0) 2-861-4400

Address

5-7th Floor, Chin Pong Building, 383 Ladya Road, Klongsan, Bangkok 10600 Thailand

Email

marketing@wealth.co.th
helpdesk@wealth.co.th