Wealth Consulting Group, đơn vị tư vấn của chúng tôi, bao gồm các chuyên gia kinh doanh có uy tín và kinh nghiệm, những người đã từng làm việc cho các ngân hàng địa phương toàn cầu và hàng đầu.

Đội ngũ được lãnh đạo bởi các chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong từng lĩnh vực để khách hàng của chúng tôi có thể yên tâm rằng mỗi giải pháp đã được áp dụng với thực tiễn tốt nhất từ các chuyên gia.

Wealth
Consulting
Group