สร้าง Config เพื่อใส่ parameter ให้ java ตอน run debug code