Wealth Management System Limited
     
Products
Advisory
Support
Home
About Us
News
Career
Private Wealth
Wealth Campus

 
 
 Credential News
WMSL ได้รับคัดเลือกอย่างเป็นทางการจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทยเข้ารับรางวัล Hall of Fame 2008


WMSL ได้รับคัดเลือกอย่างเป็นทางการจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย
เข้ารับรางวัล Hall of Fame 2008

                            

  

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ( Software Park ) ได้จัดงานฉลองในวาระโอกาสครบรอบ 10 ปี งานดังกล่าว ได้มีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลHall of fame 2008 ให้กับ 7 องค์กรชั้นนำด้านการผลิตซอฟต์แวร์ ที่ประสบความสำเร็จ และสร้างประโยชน์คุณูปการให้แก่สังคม นับเป็นการจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ องค์กร ผลิตภัณฑ์ และบุคคลที่มีผลงานโดดเด่น สร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์โดยรวมให้กับประเทศและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ซึ่ง WMSL ก็ได้รับเกียรติให้เป็น 1 ใน 7 ผู้สร้างคุณูปการในครั้งนี้ด้วย…  

 

 

 

Software Park Thailand Hall of Fame 2008

History 

               ในโอกาสครบรอบ 10 ปี  ในปีนี้   ถือเป็นความภูมิใจ   Software Park Thailand Hall of Fame ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณ องค์กร บุคคล โดยกำหนดที่จะจัดมีขึ้นทุกปี 

               ความแตกต่างของรางวัลนี้กับรางวัลอื่นที่เคยมีมาก็คือ รางวัลนี้หาใช่การประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นที่มุ่งเน้นแค่คุณสมบัติการทำงาน ไม่ใช่รางวัลที่ยกย่องความสำเร็จทางด้านการค้า ยอดขาย หรือแม้กระทั่ง การบริหารงานที่ดี  แต่เป็นรางวัลที่มอบให้เฉพาะผู้ที่สร้างคุณูปการแก่สังคมโดยรวม และทำให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเกิดการพัฒนา โดยหวังว่ารางวัลนี้ จะกลายเป็นสิ่งจุดประกายให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นต่อไปได้ตระหนัก และมองเห็นคุณค่าของการให้คืนกลับ เป็นสิ่งที่องค์กรอย่างซอฟต์แวร์พาร์ค และสังคมโดยรวมมองเห็น และพร้อมที่จะภาคภูมิใจไปกับการกระทำนั้นด้วย

          ซอฟต์แวร์พาร์คหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากการประกาศรางวัล Software Park Thailand Hall of Fame ครั้งนี้ จะทำให้เราได้บริษัทอีกจำนวนมากเข้าสู่  Hall of Fame  ของเราในปีต่อไป เพราะนั่นเท่ากับว่า เราจะได้ผู้ที่สร้างสังคมด้วยธุรกิจซอฟต์แวร์ขึ้นอีกจำนวนมากเช่นกัน

         ในปีนี้  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยได้ประกาศเกียรติคุณ ผู้ขึ้นทำเนียบ  Software Park Thailand Hall of Fame  ให้กับ 7 องค์กร  ได้แก่               

           1.     AI Soft Company Limited                                              

         2.     Comanche International Company Limited        

         3.     Computer Telephony Asia Company Limited

         4.     LanGear Technology Company Limited

         5.     Open Source Technology Company Limited

          6.     Wealth Management System Limited

         7.     ทีม "3KC Return" 

 Wealth Management System Limited

       “ ขึ้นชื่อว่า ซอฟต์แวร์ทางด้านการเงินในระดับโลก  มีเพียงซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ไม่กี่บริษัท ที่ได้รับการยอมรับจากภาคธุรกิจ  เพราะนอกจากซอฟต์แวร์เหล่านี้จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการทำงานแล้ว ยังเข้ามาเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรเข้าสู่ระบบสากลอีกด้วย  นั่นหมายถึง ตัวซอฟต์แวร์ต้องใส่ความเข้าใจทางด้านการบริหารงานแบบใหม่เข้าไปด้วย

        แต่ความภูมิใจของคนไทยในตลาดซอฟต์แวร์ด้านการเงินได้เกิดขึ้นในภาคการบริหารเงิน การลงทุน และระบบงานสำหรับวัดค่าความเสี่ยงด้านตลาดและด้านสินเชื่อ โดยบริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม ที่กวาดรางวัลการประกวดในประเทศมาแทบทุกรางวัล รวมถึงการรุกตลาดต่างประเทศ

       ด้วยแนวคิดการสร้างบริษัทให้เป็น “Professional Best” ทำให้เป็นตัวอย่างของการสร้างคน และองค์กร ที่พร้อมจะเป็นหนึ่งในวิชาชีพนั้น  พร้อมกับการแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับสังคมรอบข้าง โดยไม่คิดถึงเรื่องธุรกิจเพียงอย่างเดียว

        เราจึงได้เห็นความพยายามตอบแทนสังคม ด้วยการแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเงิน และประสบการณ์ที่นำมาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามกรอบมาตรฐาน CMMI เข้ามาใช้ในองค์กรให้กับสังคมร่วมกับซอฟต์แวร์พาร์ค  รวมถึงความพยายามที่จะนำซอฟต์แวร์ไทยรายอื่นๆ เชื่อมต่อกับลูกค้าจากต่างประเทศของตนเอง  “คือ   เส้นทางที่ทำให้ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม ก้าวเข้าสู่ประตู Hall of Fame อย่างสง่างาม”

 

 

 

                                             

 

Home
Credentials
Products
Advisory
Support
News
Career
Private wealth
Wealth Campus
 
Wealth Management System Limited © 383 Ladya Road, Klongsan Bangkok 10600, Thailand
Tel. +66(0) 2-861-4820 ext 620-622, 625, 629 Fax. +66(0) 2-861-4400 E-mail: marketing@wealth.co.th