จากพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง WMSL ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องในหลากหลายวงการธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินชั้นนำทั้งภาครัฐ และเอกชน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต ตลอดจนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำBanking

BAY
SCB_Logo3
kbank
ktb
boc
dbank
LHBank
UOB
cimbthai
ghbank
gsb
tmb
smebank
exim

Asset Management

KrungsriAM
ONEAM
KTAM
AssetPlusAM
Phatra
LHFund
Finansa
denali
cimbprincipal
TALIS
skfm
solarisAM
AsiaWealthAM

Life Insurance

BLI
ThaiLife
krungthaiAXA
OceanLife
tokiomarine
Generali
SouthEastLife
scb-life
dhipaya

Finance and Securities Company

KrungsriSEC
KGI
asiaplus
TrinitySec
KTBSec
ktzmico
tsfc
wealthmagik
AITCO
globlex

Others

GPF1
SSO
sec
DPA
monta
thairung
crownproperty
FTFC
thairedcross
Chula